EVN HCMC: Tổ chức Hội thảo giới thiệu Luật Đấu thầu năm 2013

EVN HCMC: Tổ chức Hội thảo giới thiệu Luật Đấu thầu năm 2013

Tại buổi Hội thảo đại diện Ban Quản lý đấu thầu – Tập đoàn Điện lực Việt Nam  đã giới thiệu Luật

Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, Luật Đấu thầu năm 2013 có 13 chương và 96 điều, đối tượng điều chỉnh là chủ đầu tư, người sử dụng tiền, tài sản, tài nguyên; Người chi tiền (Ngân hàng) qua hợp đồng tín dụng và nhà thầu. Phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu là quy định về lựa chọn nhà thầu trong đầu tư dự án sử dụng vốn nhà nước (đầu tư trong và ngoài Việt Nam); Quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ sử dụng vốn Nhà nước; Quy định lựa chọn nhà đầu tư sử dụng đất, tài nguyên quốc gia.

Bố cục của Nghị định 63/2014/NĐ-CP bao gồm 15 chương và 130 điều để hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật Đấu thầu năm 2014.

Đại điện Ban Quản lý đấu thầu – EVN cũng đã giới thiệu Quy chế đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-EVN ngày 4/9/2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *