Thiết kế, thi công hệ thống điện

Trải qua gần 15 năm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế, thi công lưới điện trung, hạ thế, trạm biến thế, Sinvesco sở hữu bề dày kinh nghiệm từ khâu khảo sát thực địa, lập hồ sơ thiết kế, chọn lọc, vận chuyển, tập kết và bảo quản vật tư – thiết bị cho đến áp dụng máy móc – thiết bị chuyên dụng vào việc thi công các công trình.

Mặt khác, trong từng công trình đảm nhiệm, ở giai đoạn chuẩn bị thi công, Sinvesco đều có bộ phận nhận định, đánh giá các đặc điểm của công trình và đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn giao thông,… cũng như các giải pháp kỹ thuật thi công chính. Hơn nữa, trong quá trình thi công, Sinvesco luôn có kỹ sư giám sát kiểm tra từng thao tác của đội ngũ công nhân vốn đã lành nghề nhằm đảm bảo thi công đúng kỹ thuật, đúng thiết kế và tuân thủ tuyệt đối các biện pháp chuyên môn đã đề ra. Đồng thời, Sinvesco cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn, các cơ quan chức năng, chủ đầu tư trong công tác thử nghiệm, hiệu chỉnh từng hạng mục trước khi mang đến cho cộng đồng một hệ thống điện hoàn chỉnh, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quy định, sẵn sàng cho việc nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng.