Đại hội Chi bộ Cơ sở

Đại hội Công đoàn

Kết nạp Đoàn viên mới năm 2015

Chi đoàn SINVESCO tham gia “Ngày hội thanh niên RESCO 2015”