Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Cùng với sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, hoạt động xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp của Sinvesco đang ngày càng góp phần đáng kể vào tiến trình chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề thúc đẩy các hoạt động khác trong nền kinh tế phát triển.

 Nhiều công trình, dự án do Sinvesco xây dựng đều đạt chất lượng cao, khang trang, phát huy tối đa tính năng ở từng hạng mục, chi phí bảo quản, duy trì thấp. Bên cạnh đó, các dịch vụ tư vấn, thiết kế,… Sinvesco cung cấp đều đạt được sự hài lòng và tin cậy từ Quý Khách hàng.

Cụ thể, Sinvesco đảm nhiệm thực hiện các công việc như sau:

   – Tư vấn, thiết kế, lập dự toán hệ thống kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

   – Lập biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công, giám sát thi công xây dựng công trình.