Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu vững mạnh hàng đầu trong ngành điện – xây dựng, M&E, thang máy, thang cuốn và bất động sản.

Sứ mệnh

–      Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cho xã hội

–     Mang lại việc làm ổn định và thu nhập tốt cho người lao động, góp phần xây dựng và phát triển cuộc sống cộng đồng

–      Mang lại các sản phẩm có giá trị lớn, hàm lượng GTGT cao, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.