HT điện trung hạ thế – Quận 9

Đèn chiếu sáng kênh Nhiêu Lộc 

HT thông gió Chung cư Carillon

HT thang cuốn Buôn Ma Thuột